90 ஆம் ஆண்டில் கலைமகள்!

#90thYear. ஜனவரி மாத (2021) @kalaimagal_mag அட்டைப்படம். உங்கள் பார்வைக்கு

90 ஆவது ஆண்டு ஆரம்பமாகிறது. கலைமகளின் வயது 90. நூற்றாண்டை நோக்கி நடை போடுகிறோம்!!

One thought on “90 ஆம் ஆண்டில் கலைமகள்!”

Leave a Reply