சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம்!

கலைமகள் 2023 செப்டம்பர் மாதம் வெளியாக உள்ள தலையங்கத்தின் பகுதி…… தலையங்கம் மலர் 92 இதழ் 9 செப்டம்பர் 2023 ‘‘சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம்… – மகாகவி பாரதியார் வணக்கம்! கலைமகள் அன்பர்களே! மனதில் எழுந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. பாரத தேசம் விண்ணில் மிகப்பெரிய சாதனையைச் […]